مالی

 خدمات مالی سیستم حسابان پدرام شامل:

حقوق – دستمزد و پرسنلی

 گزارشات مدیریتی

 مشاوره و انجام امور مالیاتی و بیمه

تماس با ما

در صورت نیاز به مشاوره با همکاران ما تماس حاصل فرمایید