• Template Settings
  تعداد مطلب:  6
 • خدمات مالی و اداری

    

    

  با آرزوی موفقیت روز افزون باستحضار میرساند، این موسسه در راستای تحقق اهداف مالی و مهندسي

  شرکتهایصنعتی، بازرگانی و پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا

  مقطعی با استفاده از پرسنل مجرب مالی و فني در سطوح مختلف بشرح ذیل آماده همکاری میباشد: 

   ارائه خدمات حقوق و دستمزد و پرسنلی:

  اختصاص و استفاده از نرم افزار حقوق ودستمزد جهت  وارد نمودن اطلاعات پرسنلی ، کارکرد و محاسبه حقوق ماهانه

  لیست های حقوق ، بیمه ، دارایی و عیدی همچنین فیش حقوق پرسنل  تهیه گزارشات

   تهیه لیست و فایل قابل استفاده بانک جهت پرداخت و واریز حقوق پرسنل

   تهیه  سی دی مربوط به لیست دارایی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی 

   تهیه  سی دی مربوط به لیست بیمه جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی

   تحویل لیست و فایلهای الکترونیک فوق الذکر به سازمانهای مربوطه

   اعمال تغییرات مورد نیاز در نحوه محاسبات طی اخذ در خواست کتبی از کارفرما

   تهیه گزارشات چند دوره ای مربوط به هر یک ازپرسنل در صورت نیاز

   محاسبه و تهیه گزارش مزایای پایان خدمت پرسنل جهت ثبت ذخایر مربوطه

   محاسبه و تهیه گزارش مانده مرخصی استفاده نشده پرسنل جهت تصمیم گیری مدیریت

   امکان تنظیم و تهیه گزارشات فوق به تفکیک مراکز هزینه  و پروژه

   

  ارائه خدمات مالی و حسابداری :

   

  امور مالي و حسابداري 

  ارائه مشاوره مالی ، مالیاتی   

  اجرای کلیه امور حسابداری شرکتهای تولیدی ، بازرگانی، خدماتی، مهندسی ، پیمانکاری و غيره

  تهیه و تنظیم کدینگ حسابها با مراکز هزینه مناسب در چند سطوح 

  تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست

  تنظیم اظهارنامه مالیاتی و گزارشات مالیاتی و تکمیل و آماده سازی مدارک و اسناد اظهارنامه ارائه شده و تحریر

  دفاتر و پاسخگویی به ممیز و ارائه گزارش خرید و فروش فصلی و تنظیم فاکتور.

  انجام کلیه امور واحد حسابداری بصورت تنظیم قرارداد فی مابین با تامین نیروی مجرب و نرم افزار مالی توسط

  شرکت و ارائه گزارشات درخواستی کارفرما و انجام کلیه امور ذکر شده در بالا.

  انجام اصلاح حساب و اسناد.

  محاسبه ارزش افزوده و پیگیری تا تسلیم اظهارنامه.

  انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استاندارد حسابداری به همراه دستورالعمل انبارگردانی

  از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت.

  تهیه و تنظیم بودجه عمرانی و جامع

   

   

   ارائه مشاوره و خدمات IT:

   

  نصب و راه اندازی شبکه های LAN&WAN

  طراحي و ارائه سيستم هاي سخت افزاري مورد نياز

  مدیریت و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

  مدیریت امنیت شبکه

  راه اندازي سيستم هاي مديريت كنترل اسناد و مدارك

  پشتيباني مداوم و دوره اي از امكانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري

  تنظیم دستورالعمل و آئین نامه های داخلی و چارت پرسنلی و ارتباط واحدها و تنظیم قراردادهای کاری و پرسنلی

  طراحی سیستم کنترل داخلی فی مابین واحدها با ارائه فرمها و اتوماسیون مطابق فعالیت شرکت

  انجام کلیه امور واحد اداری بصورت تنظیم قرارداد فی مابین با استقرار نیروی مجرب در محل کارفرما و ارائه

  گزارشات درخواستی کارفرما و انجام کلیه امور ذکر شده بالا

   

   

    :Payroll service details

        Specify and set up payroll software to input personnel data and run related calculations 

        Preparation of all payroll reports such as Salary Tax, Salary SSO, pay slips and new year bonus lists 

        Possibility of definition and preparation of mentioned reports with breakdown and total cost center wise 

        Preparation of Bank list and related electronic file to transfer net payable staff salaries to individual accounts 

         Preparation of soft and hard copies of Salary Tax report to submit to Tax authority 

        Preparation of soft and hard copies of Salary SSO report to submit to SSO Organization 

       Definition and adjustment of any calculation formula base on annual labor low changes and client requisitions 

         Calculation and preparation of End of Service Benefit report to determine necessary monthly provisions 

        Calculation and preparation of leave balance report to determine necessary provisions 

        Possibility of definition and preparation of any HR and staff information details reports 

   

    :Accounting & Tax services

         Consulting to choose proper accounting software

         Design and suggest unique coding to accommodate chart of accounts

       Manage and perform all financial and accounting transactions of different type of companies and organizations

        Preparation of fixed asset list and related monthly depreciation calculations

         Book keeping services base on local regulations

         Preparation of annual Tax return report

          Prepare and submit quarter VAT declarations

        Preparation of cash flow statement

    Advise on tax strategies

        Preparation Tax appeal to defense against unfair tax assessment

        Preparation of organization chart and job description base on standard system with consideration of client’s procedures

    

         :IT consulting services

          defining software, hardware and network requirements

        analyzing IT requirements within companies and giving independent and objective advice on the use of IT

        Performing Security of Data on Network for clients

         developing agreed solutions and implementing new systems

         presenting solutions in written or oral reports

        helping clients with change-management activities

         purchasing systems where appropriate

        designing, testing, installing and monitoring new systems

       preparing documentation and presenting progress reports to customers

          organizing training for users

        being involved in sales and support, and where appropriate, maintaining contact with client organizations

        Identifying potential clients and building and maintaining contacts

   

  Submitted financial services to more tha30CompaniesSuchas

         ABB(Asea Brown Boveri)  - payroll service  

       Emirate Airlines – support payroll software             

          Well Services(Schlumberger & Methods) – payroll & book keeping service             

   Agsa(Constructor Andrade Gutierrez Samel Abej)  - Book keeping  

  Krupp of Iran -  chart of accounts and coding

        Iran & German Commerce – support English accounting softwareItalco(Italcontractors Consortium of Condotte and Partners) -   support  English accounting  software 

   Intoc(International Oilfield Contractors Inc.) Payroll

   Peyvand Darya-book keeping  

  Iran Tarabar-  book keeping        

  Metalorgi Razi – cost accounting through Excel

  Ircast -  Payroll

  Chinizarin – Payroll

  Moore Stephense - Total Systems

  S.G.S of Iran – Accounting

  O.M.V – Accounting

  Edison Gas – Accounting

  Shell – Inventory Control 

   

   

   

  تعداد مطلب:  2