با آرزوی موفقیت روز افزون باستحضار میرساند، این موسسه در راستای تحقق اهداف مالی و مهندسي

شرکتهایصنعتی، بازرگانی و پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا

مقطعی با استفاده از پرسنل مجرب مالی و فني در سطوح مختلف بشرح ذیل آماده همکاری میباشد: 

 ارائه خدمات حقوق و دستمزد و پرسنلی:

اختصاص و استفاده از نرم افزار حقوق ودستمزد جهت  وارد نمودن اطلاعات پرسنلی ، کارکرد و محاسبه حقوق ماهانه

لیست های حقوق ، بیمه ، دارایی و عیدی همچنین فیش حقوق پرسنل  تهیه گزارشات

 تهیه لیست و فایل قابل استفاده بانک جهت پرداخت و واریز حقوق پرسنل

 تهیه  سی دی مربوط به لیست دارایی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی 

 تهیه  سی دی مربوط به لیست بیمه جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی

 تحویل لیست و فایلهای الکترونیک فوق الذکر به سازمانهای مربوطه

 اعمال تغییرات مورد نیاز در نحوه محاسبات طی اخذ در خواست کتبی از کارفرما

 تهیه گزارشات چند دوره ای مربوط به هر یک ازپرسنل در صورت نیاز

 محاسبه و تهیه گزارش مزایای پایان خدمت پرسنل جهت ثبت ذخایر مربوطه

 محاسبه و تهیه گزارش مانده مرخصی استفاده نشده پرسنل جهت تصمیم گیری مدیریت

 امکان تنظیم و تهیه گزارشات فوق به تفکیک مراکز هزینه  و پروژه

 

ارائه خدمات مالی و حسابداری :

 

امور مالي و حسابداري 

ارائه مشاوره مالی ، مالیاتی   

اجرای کلیه امور حسابداری شرکتهای تولیدی ، بازرگانی، خدماتی، مهندسی ، پیمانکاری و غيره

تهیه و تنظیم کدینگ حسابها با مراکز هزینه مناسب در چند سطوح 

تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست

تنظیم اظهارنامه مالیاتی و گزارشات مالیاتی و تکمیل و آماده سازی مدارک و اسناد اظهارنامه ارائه شده و تحریر

دفاتر و پاسخگویی به ممیز و ارائه گزارش خرید و فروش فصلی و تنظیم فاکتور.

انجام کلیه امور واحد حسابداری بصورت تنظیم قرارداد فی مابین با تامین نیروی مجرب و نرم افزار مالی توسط

شرکت و ارائه گزارشات درخواستی کارفرما و انجام کلیه امور ذکر شده در بالا.

انجام اصلاح حساب و اسناد.

محاسبه ارزش افزوده و پیگیری تا تسلیم اظهارنامه.

انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استاندارد حسابداری به همراه دستورالعمل انبارگردانی

از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت.

تهیه و تنظیم بودجه عمرانی و جامع

 

 

 ارائه مشاوره و خدمات IT:

 

نصب و راه اندازی شبکه های LAN&WAN

طراحي و ارائه سيستم هاي سخت افزاري مورد نياز

مدیریت و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

مدیریت امنیت شبکه

راه اندازي سيستم هاي مديريت كنترل اسناد و مدارك

پشتيباني مداوم و دوره اي از امكانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري

تنظیم دستورالعمل و آئین نامه های داخلی و چارت پرسنلی و ارتباط واحدها و تنظیم قراردادهای کاری و پرسنلی

طراحی سیستم کنترل داخلی فی مابین واحدها با ارائه فرمها و اتوماسیون مطابق فعالیت شرکت

انجام کلیه امور واحد اداری بصورت تنظیم قرارداد فی مابین با استقرار نیروی مجرب در محل کارفرما و ارائه

گزارشات درخواستی کارفرما و انجام کلیه امور ذکر شده بالا

 

 

  :Payroll service details

      Specify and set up payroll software to input personnel data and run related calculations 

      Preparation of all payroll reports such as Salary Tax, Salary SSO, pay slips and new year bonus lists 

      Possibility of definition and preparation of mentioned reports with breakdown and total cost center wise 

      Preparation of Bank list and related electronic file to transfer net payable staff salaries to individual accounts 

       Preparation of soft and hard copies of Salary Tax report to submit to Tax authority 

      Preparation of soft and hard copies of Salary SSO report to submit to SSO Organization 

     Definition and adjustment of any calculation formula base on annual labor low changes and client requisitions 

       Calculation and preparation of End of Service Benefit report to determine necessary monthly provisions 

      Calculation and preparation of leave balance report to determine necessary provisions 

      Possibility of definition and preparation of any HR and staff information details reports 

 

  :Accounting & Tax services

       Consulting to choose proper accounting software

       Design and suggest unique coding to accommodate chart of accounts

     Manage and perform all financial and accounting transactions of different type of companies and organizations

      Preparation of fixed asset list and related monthly depreciation calculations

       Book keeping services base on local regulations

       Preparation of annual Tax return report

        Prepare and submit quarter VAT declarations

      Preparation of cash flow statement

  Advise on tax strategies

      Preparation Tax appeal to defense against unfair tax assessment

      Preparation of organization chart and job description base on standard system with consideration of client’s procedures

  

       :IT consulting services

        defining software, hardware and network requirements

      analyzing IT requirements within companies and giving independent and objective advice on the use of IT

      Performing Security of Data on Network for clients

       developing agreed solutions and implementing new systems

       presenting solutions in written or oral reports

      helping clients with change-management activities

       purchasing systems where appropriate

      designing, testing, installing and monitoring new systems

     preparing documentation and presenting progress reports to customers

        organizing training for users

      being involved in sales and support, and where appropriate, maintaining contact with client organizations

      Identifying potential clients and building and maintaining contacts

 

Submitted financial services to more tha30CompaniesSuchas

       ABB(Asea Brown Boveri)  - payroll service  

     Emirate Airlines – support payroll software             

        Well Services(Schlumberger & Methods) – payroll & book keeping service             

 Agsa(Constructor Andrade Gutierrez Samel Abej)  - Book keeping  

Krupp of Iran -  chart of accounts and coding

      Iran & German Commerce – support English accounting softwareItalco(Italcontractors Consortium of Condotte and Partners) -   support  English accounting  software 

 Intoc(International Oilfield Contractors Inc.) Payroll

 Peyvand Darya-book keeping  

Iran Tarabar-  book keeping        

Metalorgi Razi – cost accounting through Excel

Ircast -  Payroll

Chinizarin – Payroll

Moore Stephense - Total Systems

S.G.S of Iran – Accounting

O.M.V – Accounting

Edison Gas – Accounting

Shell – Inventory Control