Author: pouya

انبار داده یک مخزن متمرکز داده از منابع مختلف در یک سازمان است. این طراحی شده است تا داده‌های تاریخی را به روشی ساختاریافته ذخیره کند و به کسب‌وکارها امکان تجزیه و تحلیل و درک روندها، الگوها و بینش‌ها در سراسر عملیات خود را بدهد....

تحلیل داده فرایند ارزیابی داده با استفاده از ابزارهای آماری و تحلیلی به منظور تعیین اطلاعات مفید و کمک به تصمیم گیری بهتر در کسب و کار است. برای تحلیل داده چندین روش مختلف وجود دارد که شامل داده کاوی، تحلیل متن، هوش تجاری و...